Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hydroporus tessellatus (Drapiez, 1819c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej i południowej Europie oraz północnej Afryce. W Polsce dotychczas nie znaleziony. Wzmiankę M. Łomnickiego (1884) o występowaniu w Galicji należy odnieść do obszaru leżącego na południo-wschód od naszej granicy. O występowaniu w ogóle w Galicji wątpi G. Jakobson (1908), zaś w Polsce F. Burmeister (1939). Wykazany z okolic Raciborza przez A. Kelcha (1846) na podstawie błędnie oznaczonego gatunku (Galewski 1971), odnośne dane, jak wykazał J. Roger (1856), odnoszą się do Hydroporus palustris (Linnaeus).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 4 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 4 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884