Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coelambus confluens (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony głównie w Podobszarze Śródziemnomorskim, środkowej i wschodniej Europie, notowany również z Danii, południowej części Szwecji, Kaukazu, Azji Mniejszej, Turkiestanu, Uzbekistanu i Kaszmiru. Żyje w wodach stojących: jeziorach, stawach, gliniankach, dołach, zwłaszcza o dnie gliniastym lub piaszczystym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 4 Pobrzeże Bałtyku Schaum 1846b, Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Horion 1941
KFP 4 Pojezierze Pomorskie Szczecin Schaum 1846b, Bach 1849
KFP 4 Pojezierze Mazurskie Galewski 1971
KFP 4 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schwarz E. 1870b, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Horion 1941, Biesiadka 1971
KFP 4 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Hildt 1907, Hildt 1914, Galewski 1971
KFP 4 Dolny Śląsk Rottenberg 1868b, Schwarz E. 1870b, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Horion 1941
KFP 4 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1885, Gerhardt 1910, Horion 1941
KFP 4 Górny Śląsk Kolbe W. 1924, Horion 1941
KFP 4 Sudety Zachodnie Biesiadka 1973
KFP 4 Tatry Minkiewicz 1914, Kinel 1949, Galewski 1971
KFP 4 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1949
KFP 4 «Pomorze» Galewski 1971
KFP 4 «Prusy» Zebe G. 1852
KFP 4 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1888, Jakobson 1908
KFP 4 «Śląsk» Weigel 1806, Kuhnt 1912, Galewski 1971
KFP 4 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884