Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coelambus flaviventris (Motschulsky, 1859c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek halofilny, znany z NRD, Polski, południa europejskiej części ZSRR, Azji Mniejszej, Kazachstanu, stepowej części Syberii, Mongolii i Chin. Żyje w słonawych jeziorach, bajorkach i mokradłach, gdzie spotykany głównie w szlamistej strefie przybrzeżnej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa Saska Kępa (Kinel 1949); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Galewski 1971)