Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony głównie w zachodniej, północnej i środkowej Europie, rzadko i pojedynczo spotykany w Hiszpanii, Portugalii, północnych Włoszech i Bośni, wykazywany również z Syberii. W Polsce występuje na terenach nizinnych i podgórskich, w zarośniętych, stałych lub późno wysychających zbiornikach wodnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bach 1849, Lüllwitz 1916, Horion 1941, Podgórniak 1959, Podgórniak 1960, Schaum 1846b); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Schaum 1846b); Pojezierze Mazurskie: Judyty pow. Szczytno, Bartoszyce, Górowo Iławieckie i Jedwabno pow. Bartoszyce (Horion 1941), okolice Mikołajek pow. Mrągowo, Olsztyn Kortowo (Galewski K.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Krach 1933, Arnold 1935b, Horion 1941, Biesiadka 1971, Szulczewski 1922, Hildt 1914, Koerth 1916); Nizina Mazowiecka (Hildt 1914); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Schwarz E. 1870b, Letzner 1871, Letzner 1885, Kolbe W. 1897, Drescher 1928, Polentz 1932, Polentz 1942, Gerhardt 1866); Górny Śląsk (Letzner 1885, Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Schwarz E. 1870b, Letzner 1871, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Dąbie i Poczesna pow. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Ulów pow. Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Ispina pow. Bochnia (Kotula 1873); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Schwarz E. 1870b); Bieszczady: Wola Postołowa pow. Lesko (Galewski 1971b); Polska (Kinel 1949, Galewski 1971, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Bach 1849); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)