Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Deronectes aubei (Mulsant, 1843)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Górski gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej i środkowej Europie, wykazywany również z Włoch. W Alpach w strefie subalpejskiej i alpejskiej. Przynależność do fauny krajowej wymaga potwierdzenia. Wykazany z Karkonoszy przez Schwarza przed przeszło 100 laty. Następni autorzy wzmiankę Schwarza bezkrytycznie powtarzali, jedynie Horion (1941) wątpi o występowaniu w Karkonoszach i na Śląsku. Wzmianka Galewskiego (1971) o występowaniu w Beskidzie Zachodnim opierała się na wiadomości podanej przez Pietscha (1904b), odnoszącej się do stanowiska w Czechosłowacji. Żyje w czystych strumieniach i potokach górskich.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 4 Sudety Zachodnie Karkonosze — bez stanowisk Schwarz E. 1870b, Letzner 1871, Letzner 1885, Seidlitz 1888, Pietsch 1904b, Reitter 1908, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1913, Zimmermann 1932, Horion 1935, Galewski 1971
KFP 4 Beskid Zachodni — bez miejscowości Galewski 1971
KFP 4 «Śląsk» Schilsky 1888, Jakobson 1908, Zimmermann 1920, Tenenbaum 1923

Uwagi:
Sudety Zachodnie: Stanowiska wątpliwe