Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Melanophthalma distinguenda (Comolli, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek południowopalearktyczny (nie występujący w północnej części Europy i na Syberii), w Europie środkowej spotykany rzadko na ciepłych stanowiskach nizinnych i pagórkowatych do wysokości około 500 m n.p.m. W Polsce znany tylko z czterech południowych krain. Poławiany na krzewach i kwitnących roślinach zielnych rosnących na zboczach kserotermicznych i słonecznych łąkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: