Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Deronectes latus (Stephens, 1829)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej Europie, wykazywany też z nielicznych stanowisk w Fennoskandii i na Wyspach Brytyjskich. W Polsce występuje głównie w okolicach górzystych i podgórskich oraz na północy, nie znany dotychczas ze środkowej części kraju. Poławiany najczęściej w strumieniach i potokach, rzadko w wodach stojących.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Horion 1941, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Kinel 1949, Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1941); Pojezierze Mazurskie: — bez miejscowości (Kinel 1949); Dolny Śląsk (Gerhardt 1912, Kolbe W. 1921b, Gerhardt 1910, Gerhardt 1907); Górny Śląsk (Zebe G. 1852, Letzner 1885, Letzner 1871, Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Libertów pow. Kraków (Kinel 1936b, Kinel 1949), okolice Krakowa (Galewski 1971); Nizina Sandomierska (Kinel 1936b, Kinel 1949, Burmeister 1939, Galewski 1971, Kinel 1934); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910, Gerhardt 1866, Schwarz E. 1870b, Horion 1941, Letzner 1885, Letzner 1871); Beskid Zachodni (Kinel 1936b, Hildt 1914); Beskid Wschodni (Hildt 1914); Pieniny: Krościenko pow. Nowy Targ (Kinel 1936b, Kinel 1949); Polska (Łomnicki M.A. 1913), Pomorze (Horion 1951, Galewski 1971); «Prusy» (Zebe G. 1852, Jakobson 1908, Horion 1951); «Śląsk» (Bach 1849, Seidlitz 1888, Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Kinel 1949); «Karpaty» (Galewski 1971); «Sudety» (Galewski 1971)