Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Deronectes platynotus (Germar, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek obejmuje zasięgiem góry i podgórza w środkowej Europie. W Polsce występuje w całym łuku Karpat i Sudetów, ale rzadko z tych rejonów notowany. Żyje w czystych strumieniach i potokach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Tomaszewski 1932), Srebrna Góra pow. Ząbkowice Śląskie (Galewski K.*); Górny Śląsk (Roger 1856, Schaum i Kiesenwetter 1868); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców pow. Olkusz (Galewski K.*); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910, Pfeil 1866, Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Kolbe W. 1892, Harnisch 1925, Horion 1941, Kinel 1949, Gerhardt 1893g, Gerhardt 1866); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1885, Scholtz 1844b, Zebe G. 1852); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Lazarko 1963, Sowa 1965, Kinel 1936b, Hildt 1914, Stobiecki 1883), Cieszyn, Żywiec, Jordanów pow. Sucha Beskidzka (Galewski K.*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Kinel 1936), Nowy Targ (Galewski K.*); Beskid Wschodni: góra Turnica pow. Przemyśl (Kinel 1936b); Bieszczady (Galewski 1971b); Pieniny (Galewski K.*); Tatry (Hildt 1914); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Horion 1951, Kuhnt 1912, Jakobson 1908, Seidlitz 1888, Schwarz E. 1870b, Gutfleisch 1859); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Kinel 1949, Galewski 1971); «Sudety» (Burmeister 1939, Galewski 1971, Pax 1921, Kinel 1949); «Beskidy» (Burmeister 1939, Reitter 1908)