Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek zasiedlający zachodnią część Europy, na północ sięgający do południowej części Skandynawii, na wschód do Włoch, Niemiec, Austrii, Czech i Moraw, notowany nadto z Afryki Północnej. Z Polski brak było wiarygodnych informacji o jego występowaniu. Stosunkowo niedawno wykazany z jednego stanowiska na podstawie trzech okazów złowionych 7 VIII 1982 r. w zimnym strumieniu o piaszczystym dnie. Biologia bardzo słabo poznana. Chrząszcze występują w przybrzeżnej strefie stawów, starorzeczy, strumieni i dołów cegielnianych, preferują wody czyste, wolno płynące; słabo pływają i niechętnie opuszczają przybrzeżną strefę zarośniętą roślinnością.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 4 Dolny Śląsk Prószków pow. Opole Hildt 1914
KFP 4 Górny Śląsk — bez miejscowości Hildt 1914
KFP 4 Beskid Zachodni — bez stanowisk Hildt 1914, Tenenbaum 1923
KFP 4 «Śląsk» Tenenbaum 1923
KFP 22 Wyżyna Małopolska Zbysłowice koło Przedborza Borowiec i Majewski 1985