Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Potamonectes canaliculatus (Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, notowany również z Balearów. Wschodnia granica zasięgu przebiega przez Polskę, gdzie niedawno gatunek został odkryty na kilku stanowiskach nizinnych. Wzmiankę Galewskiego (1971) o występowaniu w okolicy Łodzi należy odnieść do miejscowości leżących w pow. Łowicz. Żyje w stałych zbiornikach wodnych o dnie piaszczystym, żwirowatym lub gliniastym, nie zarośniętym lub tylko słabo.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 4 Pojezierze Pomorskie Bielice pow. Nowogard Horion 1941
KFP 4 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Kłosowice pow. Międzychód Biesiadka 1971
KFP 4 Nizina Mazowiecka koło Rogoźna pow. Łowicz Tranda 1956, Tranda 1957, Tranda 1960, Tranda 1959, Anonim 1956
KFP 4 Wyżyna Małopolska okolice Łodzi Galewski 1971
KFP 4 Pieniny Galewski K.*
KFP 4 «Śląsk» Galewski 1971

Uwagi:
Wyżyna Małopolska: Stanowiska wątpliwe