Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Potamonectes depressus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozpowszechniony prawie w całej Europie z wyjątkiem jej części południowych, notowany z Syberii, w Fennoskandii sięga do skrajnej północy. W Polsce, choć rzadko notowany, dość pospolity na terenach nizinnych, w górach rzadko spotykany i lokalny. Żyje w jeziorach oraz wodach o słabym prądzie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Podgórniak 1959, Podgórniak 1960, Helm 1881, Kuhnt 1912, Hildt 1914, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Kinel 1924d, Kinel 1936d, Franck 1935f, Kniephof 1935d, Burmeister 1939); Pojezierze Pomorskie: koło Wejherowa (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: jeziora wigierskie (Kinel 1949, Kinel 1936b, Kinel 1924d); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1910, Biesiadka 1971, Arnold 1935b, Gerhardt 1907b, Gerhardt 1907d, Krach 1933); Nizina Mazowiecka (Kinel 1946, Hildt 1907, Hildt 1914, Kinel 1936b); Podlasie: Siedlce (Kinel 1936b), jezioro Bialskie (Kowalik 1969); Puszcza Białowieska (Galewski K.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1912, Kolbe W. 1928, Gerhardt 1907); Górny Śląsk: Bytom, Koźle, Łabędy pow. Gliwice (Polentz 1936e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kinel 1936b, Lgocki 1908, Kinel 1949); Wyżyna Małopolska: Mzurki pow. Łask (Pawłowski L.K. 1970); Góry Świętokrzyskie: okolice Kielc (Kinel 1949); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Beskid Zachodni (Kinel 1949, Stefek 1939, Wanka 1917b, Wanka 1920, Kinel 1936b); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Kinel 1936b); Pieniny: Krościenko pow. Nowy Targ (Kinel 1936b); Polska (Galewski 1971, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1941, Kinel 1949, Franck 1935f, Horion 1951); «Prusy» (Horion 1941, Illiger 1798, Sturm 1835, Siebold 1847, Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Franck 1935f); «Prusy Wschodnie» (Vorbringer 1902, Franck 1935f); «Śląsk» (Franck 1935f, Burmeister 1939, Horion 1941, Kinel 1949, Horion 1951, Jakobson 1908, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873), Karpaty» (Kinel 1949, Nowicki M. 1873, Nowicki M. 1865); «Sudety» (Burmeister 1939)