Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Potamonectes griseostriatus (De Geer, 1774)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek borealno-górski, znany z Ameryki Północnej, prawie całej Europy, gór Atlasu w Maroku, Azji Mniejszej, zachodniej i północnej Azji oraz Mongolii. W Polsce dotychczas nie stwierdzony, błędnie notowany przez Hildta z Czarnej Hańczy, gdzie jakoby przed przeszło stu laty Wańkowicz znalazł kilka okazów. Na podstawie braku okazów dowodowych w zbiorach wymienionych badaczy, Kinel (1936b, 1949) wykreśla omawiany gatunek z fauny krajowej. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne gatunku i warunki ekologiczne może być on znaleziony w Karpatach i Sudetach. Występuje głównie w jeziorach górskich, a na obszarach północnych również w drobnych zbiornikach wodnych, stawach i rozlewiskach, a nawet w kałużach i zagłębieniach skalnych wypełnionych wodą.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 4 Pojezierze Mazurskie Pax 1918b, Tenenbaum 1923
KFP 4 Pojezierze Mazurskie Czarna Hańcza koło Wigier Hildt 1914
KFP 4 Polska Pax 1917
KFP 4 «Galicja» Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1866