Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oreodytes borealis (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek górski, rozsiedlony w środkowej, południowej i południowo-wschodniej Europie, nadto notowany z Wysp Brytyjskich, Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce wykazany jedynie z Tatr i ich podgórza. W «Galicji» występował mimo zaprzeczenia Nowickiego (1873), zresztą ten sam autor w tej samej pracy wykazuje go z Tatr pod synomiczną nazwą „Hydroporus Davisii Curt.". Żyje w górskich strumieniach i potokach oraz kałużach o dnie piaszczystym lub kamienistym, rzadko spotykany w jeziorach, w górach sięga strefy alpejskiej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Ponice pow. Nowy Targ (Kinel 1936b), dolina Skawicy (Pawłowski J. 1967), Zawoja pow. Sucha Beskidzka (Kowalczyk 1972), Wielka Roztoka pow. Nowy Sącz (Galewski K.*); Kotlina Nowotarska: Zakopane, Gubałówka (Kinel 1936b, Kinel 1949); Pieniny (Galewski K.*); Tatry (Minkiewicz 1914, Kinel 1936b, Kinel 1949, Csiki 1946, Galewski 1971, Hildt 1914, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873, Wierzejski 1882, Wierzejski 1883); «Galicja» (Jakobson 1908); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Nowicki M. 1865); «Karpaty Północne» (Burmeister 1939); «Polska strona Karpat» (Łomnicki M.A. 1911)