Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oreodytes sanmarkii (Sahlberg, 1826)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Szeroko rozmieszczony gatunek borealno-górski, rozsiedlony w prawie całej Europie z wyjątkiem południowych części, na wschód przez Syberię sięga aż do Kamczatki i Japonii, w Fennoskandii dociera do skrajnych północnych obszarów. W Polsce znajdowany tylko na południowych, górskich i podgórskich terenach. Żyje w czystych potokach i strumieniach oraz w kałużach przez nie utworzonych, rzadko spotykany w jeziorach górskich zasilanych przez wody strumieni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: