Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oreodytes sanmarkii (Sahlberg, 1826)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Szeroko rozmieszczony gatunek borealno-górski, rozsiedlony w prawie całej Europie z wyjątkiem południowych części, na wschód przez Syberię sięga aż do Kamczatki i Japonii, w Fennoskandii dociera do skrajnych północnych obszarów. W Polsce znajdowany tylko na południowych, górskich i podgórskich terenach. Żyje w czystych potokach i strumieniach oraz w kałużach przez nie utworzonych, rzadko spotykany w jeziorach górskich zasilanych przez wody strumieni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 4 Górny Śląsk — bez miejscowości Schaum i Kiesenwetter 1868
KFP 4 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Pax 1918b, Tenenbaum 1923, Kinel 1936b, Kinel 1949, Galewski 1971, Hildt 1914, Pax 1917, Eichler W. 1914
KFP 4 Sudety Zachodnie Horion 1941, Kinel 1949, Galewski 1971, Pfeil 1866, Schwarz E. 1870b, Letzner 1871, Letzner 1885, Letzner 1886b, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Tomaszewski 1932
KFP 4 Sudety Wschodnie Tomaszewski 1932, Letzner 1885, Reitter 1908, Gerhardt 1910, Horion 1941, Kinel 1949, Galewski 1971
KFP 4 Beskid Zachodni Kinel 1936b, Kinel 1949, Pawłowski J. 1963b, Pawłowski J. 1967, Sowa 1965, Galewski 1971
KFP 4 Kotlina Nowotarska Zakopane Kinel 1936b, Kinel 1949
KFP 4 Bieszczady Cisna, Przysłup-Kalnica pow. Lesko Galewski 1971b
KFP 4 Pieniny Galewski K.*
KFP 4 Tatry Galewski 1971, Csiki 1946
KFP 4 «Śląsk» Łomnicki M.A. 1913, Letzner 1885, Horion 1951, Kuhnt 1912
KFP 4 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913
KFP 4 «Beskidy» Reitter 1908