Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Pospolity, szeroko rozprzestrzeniony gatunek w całej Europie, na wschód sięga do Syberii, Mongolii i Zakaukazia; w Fennoskandii sięga skrajnych obszarów poza kołem podbiegunowym. W Polsce występuje zarówno na niżu jak i w górach, gdzie dochodzi do piętra kosodrzewiny. Żyje głównie w wodach płynących, spotykany również w zarośniętych roślinnością zbiornikach stojących z czystą wodą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Letzner 1847h); Pojezierze Pomorskie (Anonim 1909, Kinel 1924d, Kulmatycki i Gabański 1929, Brischke 1887, Grentzenberg 1896); Pojezierze Mazurskie: Wigry pow. Suwałki (Demel 1924), Płociczno pow. Suwałki (Kinel 1924d), okolice Mikołajek pow. Mrągowo (Galewski K.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Biesiadka 1971, Łęgosz-Owsianna 1955, Pawłowski L.K. 1970, Letzner 1871, Letzner 1885, Wolski i Słonimski 1914, Koerth 1916, Szulczewski 1922, Krach 1933); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d), rzeka Hwoźna (Galewski K.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Drescher 1928, Polentz 1942, Letzner 1885); Górny Śląsk (Letzner 1885, Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Pawłowski L.K. 1970, Tranda 1972); Góry Świętokrzyskie: Łysa Góra (Pongrácz 1923); Nizina Sandomierska: Aleksandrów i Margole pow. Biłgoraj (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1931); Sudety Zachodnie (Polentz 1932, Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1885, Letzner 1886b, Seidlitz 1887b, Seidlitz 1888, Jakobson 1908, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Tomaszewski 1932); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1885); Beskid Zachodni (Kotula 1874, Stobiecki 1883, Sowa 1965, Kowalczyk 1972, Pawłowski J. 1967, Wachtl 1870); Kotlina Nowotarska (Krzanowski i in. 1965, Łomnicki M.A. 1886); Bieszczady (Galewski 1971b); Pieniny (Galewski K.*); Polska (Kinel 1949, Galewski 1971, Kuntze i Noskiewicz 1926, Tenenbaum 1923, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857, Illiger 1798, Siebold 1847); «Śląsk» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Weigel 1806, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1870, Schilsky 1888); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)