Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agabus (Gaurodytes) biguttulus (Thomson, 1867)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony głównie w północnej i północno-wschodniej Europie, wykazywany też z Syberii do Zabajkala. W środkowej Europie rzadko notowany tylko z północno-wschodniej części. Żyje w drobnych zbiornikach leśnych i torfowiskowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Horion 1941, Kinel 1949); Pojezierze Mazurskie (Horion 1941, Kinel 1949); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Galewski 1971, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Galewski 1971); Puszcza Białowieska (Galewski K.*); Górny Śląsk: Gliwice Łabędy (Galewski K.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1941, Horion 1951, Galewski 1971); «Prusy» (Seidlitz 1888, Schilsky 1888, Reitter 1908, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Ganglbauer 1892, Jakobson 1908, Zimmermann 1920, Zimmermann 1934, Scholz R. 1932k, Burmeister 1939, Seidlitz 1887b); «Śląsk»: — bez miejscowości (Galewski 1971, Schilsky 1909)