Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ilybius crassus Thomson, 1856
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek borealno-górski, rozmieszczony w północnej i północno-wschodniej Europie oraz na wzniesieniach i w górach środkowej Europy, notowany również z Syberii. W Polsce występuje głównie w zbiornikach wodnych na torfowiskach wysokich w Tatrach i Karkonoszach, nadto poławiany w stawach w reglu górnym, w rozlewiskach strumieni, w kałużach, bagienkach, rowach i dołach na glebach torfowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.