Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek północnoholarktyczny, rozpowszechniony w prawie całej Europie (z wyjątkiem jej części południowej) i na Syberii. W Polsce częściej spotykany na terenach nizinnych. Występuje głównie w zarośniętych, przybrzeżnych wodach większych zbiorników wodnych, jak na przykład jezior, stawów rybnych, łach rzecznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: