Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ilybius guttiger (Gyllenhal, 1808)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozpowszechniony w północnej, środkowej i północno-wschodniej Europie, notowany również z Syberii. W Polsce występuje zwłaszcza na terenach nizinnych, w miarę posuwania się na południe kraju jest rzadziej spotykany, zwłaszcza w górach. Żyje w różnego rodzaju mniejszych, zarośniętych zbiornikach wodnych, na przykład bajorkach, stawkach, dołach i rowach. W okresie suszy spotykany też w większych stawach, łachach i starorzeczach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Pawłowski J. 1966, Letzner 1847h, Zebe G. 1852, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Podgórniak 1958, Podgórniak 1960, Galewski 1964, Galewski 1966); Pojezierze Pomorskie (Galewski 1964, Galewski 1966); Pojezierze Mazurskie (Galewski 1964, Galewski 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Galewski 1964, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Skwarra 1929, Gruhl 1933, Arnold 1935b, Galewski 1966); Nizina Mazowiecka (Galewski 1966, Hildt 1914, Galewski 1964); Podlasie: Parczew (Galewski 1964), Międzyrzec Podlaski (Galewski 1966); Puszcza Białowieska (Galewski 1966); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1885, Kolbe W. 1897, Galewski 1966); Górny Śląsk (Polentz 1935, Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Polentz 1937, Galewski 1966); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Galewski 1966); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1913, Galewski 1966); Sudety Zachodnie (Zacharias 1886b, Zacharias 1886c, Skwarra 1929, Harnisch 1925, Zebe G. 1852, Letzner 1886b, Zacharias 1886); Beskid Zachodni (Gerhardt 1910, Roger 1856b, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Galewski 1966); Beskid Wschodni (Galewski 1966); Bieszczady: Dwerniczek pow. Ustrzyki Dolne (Galewski 1971b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1941, Kinel 1949, Galewski 1971); «Prusy» (Zebe G. 1852, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1941); «Śląsk» (Letzner 1844, Kuhnt 1912, Horion 1941); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Galewski 1971); «Kotlina Kłodzka» (Stephan 1930)