Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ilybius similis Thomson, 1856
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek europejski o niejasnym rozprzestrzenieniu, który swym zasięgiem obejmuje północno-wschodnią Europę, południową część Fennoskandii oraz północną część środkowej Europy. Występuje w małych, stojących i zarośniętych zbiornikach wodnych, zwłaszcza na terenach bagiennych, w okresie suszy poławiany również w większych zbiornikach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Horion 1941, Kinel 1949, Podgórniak 1960, Galewski 1964, Galewski 1966); Pojezierze Pomorskie (Horion 1941, Kinel 1949, Galewski 1964, Galewski 1966); Pojezierze Mazurskie (Zaitzev 1907c, Reitter 1908, Tenenbaum 1923, Horion 1941, Kinel 1949, Galewski 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Galewski 1964, Galewski 1966, Biesiadka 1971); Nizina Mazowiecka (Scholz R. 1927c, Kinel 1936, Burmeister 1939, Kinel 1949, Galewski 1964, Galewski 1966); Puszcza Białowieska: Białowieża pow. Hajnówka (Galewski 1966); Dolny Śląsk (Galewski 1966); Górny Śląsk (Galewski 1966); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Galewski 1966); Roztocze: Klemensów pow. Zamość (Galewski 1966); Nizina Sandomierska (Galewski 1966); Beskid Wschodni (Kinel 1936, Kinel 1949, Lazarko 1963, Galewski 1966); Bieszczady: Lesko (Galewski 1966); Polska (Galewski 1971); «Prusy» (Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Czwalina 1888); «Prusy Zachodnie» (Czwalina 1888, Kuhnt 1912, Scholz R. 1915, Gschwendtner 1935); «Śląsk» (Horion 1951)