Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ilybius subaeneus Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek szeroko rozpowszechniony w północnej, środkowej i wschodniej Europie, w Fennoskandii dochodzi do skrajnej północy, na wschód sięga do Syberii, środkowej Azji i Zakaukazia, wykazywany również z Ameryki Północnej. Występuje najczęściej na terenach otwartych w zarośniętych bajorkach, stawach, rowach, rozlewiskach i kałużach podeszczowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Węgrzecki 1932, Pawłowski J. 1966, Galewski 1966, Letzner 1847h, Helm 1901, Lüllwitz 1916, Kinel 1924d); Pojezierze Pomorskie (Galewski 1966, Kinel 1924d, Galewski 1964); Pojezierze Mazurskie (Albien 1905, Galewski 1966, Galewski 1964); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1935b, Biesiadka 1971, Galewski 1966, Letzner 1871, Letzner 1885, Albien 1905, Gerhardt 1910, Wolski i Słonimski 1914, Koerth 1916, Szulczewski 1922, Krach 1933, Galewski 1964); Nizina Mazowiecka (Galewski 1966, Hildt 1907, Galewski 1964); Podlasie (Galewski 1964, Galewski 1966); Puszcza Białowieska: Białowieża pow. Hajnówka (Galewski 1966); Dolny Śląsk (Letzner 1885, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Galewski 1966); Górny Śląsk (Galewski 1966, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Stefek 1939, Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Galewski 1966, Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1874); Wyżyna Małopolska (Galewski 1966, Pawłowski L.K. 1970); Roztocze: Panasówka pow. Biłgoraj (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Galewski 1966); Sudety Zachodnie (Biesiadka 1973, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Pax 1937); Beskid Zachodni (Wanka 1917b, Stefek 1939, Galewski 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni (Galewski 1966); Bieszczady: Dołżyca pow. Lesko (Galewski 1971b); Tatry (Minkiewicz 1914, Wierzejski 1882, Wierzejski 1883, Hrabě 1942); Polska (Kinel 1949, Łomnicki M.A. 1913, Galewski 1971); «Prusy» (Lentz 1857, Siebold 1847); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)