Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhantus (Rhantus) incognitus Scholz, 1927c
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Rzadko spotykany gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazany dotychczas tylko z nielicznych stanowisk w Polsce i Ukraińskiej SRR. Warunki ekologiczne słabo zbadane, według K. Galewskiego (1971) w Puszczy Białowieskiej łowiony w małej rzeczułce w miejscu o słabym prądzie i zarośniętym przez Carex L. i Equisetum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Burmeister F. 1939. Biologie, Ökologie und Verbreitung der europäischen Käfer auf systematischer Grundlage. I. Band: Adephaga. I. Familiengruppe: Caraboidea. Krefeld, 307 str., 43 rys. – F.

Galewski K. 1957. Przegląd krajowych gatunków z rodzaju Rhantus Dejean (Coleoptera, Dytiscidae). Ann. Zool., Warszawa, 16, str. 223-319, pl. XXXI-XLIII, 10 map. – F.

Galewski K. 1963. Immature stages of the Central European species of Rhantus Dejean (Coleoptera, Dytiscidae). Pol. Pismo Ent., Wrocław, 33, str. 3-93, pl. 1-46. – F.

Galewski K. 1971. Pływakowate - Dytiscidae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», 19 (7). Warszawa, 112 str., 470 rys. – F.

Gschwendtner L. 1936. Monographie der paläarktischen Dytisciden. VII. Colymbetinae. (Colymbetini: Rhantus, Nartus, Melanodytes, Colymbetes, Meladema.). Koleopt. Rdsch., Wien, 22, str. 61-102. – F.

Horion A. 1935. Nachtrag zu Fauna Germanica Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter. Krefeld, VIII + 358 str., 16 rys. – F.

Horion A. 1941. Faunistik der deutschen Käfer. Band I: Adephaga – Caraboidea. Krefeld, 463 str. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1960b. Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland IV. Reihe (7. Nachtrag zum «Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer»). Mitt. Münch. Ent. Ges., München, 50, str. 119-162. – F.

Kinel J. 1949. Hydradephaga Polski i sąsiednich krain. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 18, str. 337-405. – F.

Scholz R. 1927c. 7. Beitrag zur Kenntnis und Verbreitung paläarktischer Dytisciden (Col.). Col. Centralbl., Berlin, 2, str. 134–151, t. 1. – F.