Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Colymbetes striatus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozprzestrzeniony w północnej i wschodniej Europie oraz wschodniej części środkowej Europy, znany też z Syberii. W Polsce występuje zarówno na nizinach jak i w górach, gdzie wkracza do regla górnego. Z Mazur niekiedy wykazywany pod nazwą Colymbetes dolabratus (Paykull), odnośne dane według F. L. Lentza (1871), A. Horiona (1935, 1941) i J. Kinela (1949), odnoszą się do omawianego gatunku. Spotykany w drobnych, zarośniętych zbiornikach wodnych różnego rodzaju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Podgórniak 1960, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Zebe G. 1852, Franck 1933, Podgórniak 1959); Pojezierze Pomorskie (Kniephof 1913, Zebe G. 1852, Dohrn 1856, Horion 1941); Pojezierze Mazurskie: Susz pow. Iława (Dohrn 1882), Mikołajki pow. Mrągowo (Galewski 1964b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Biesiadka 1971, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Arnold 1935b, Horion 1941); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Hildt 1914, Galewski 1964b); Puszcza Białowieska (Galewski K.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Drescher 1928, Kolbe W. 1928, Horion 1941, Letzner 1871, Letzner 1885, Fein i Haase 1881); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie pow. Trzebnica (Fein i Haase 1881, Letzner 1885); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Stephan 1930); Sudety Wschodnie (Stephan 1930); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Reitter 1870, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1968); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Galewski 1971); «Pomorze» (Horion 1951); «Pomorze Mazowieckie» (Kinel 1949, Podgórniak 1960); «Pomorze Zachodnie» (Podgórniak 1960); «Prusy» (Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Pfeil 1857, Gutfleisch 1859, Schilsky 1909, Horion 1951, Łomnicki M.A. 1913, Illiger 1798, Siebold 1847, Dommer 1850, Bach 1851, Zebe G. 1852); «Prusy Zachodnie» (Dohrn 1878, Reitter 1908, Franck 1933, Horion 1941); «Prusy Wschodnie» (Franck 1933, Horion 1941, Jakobson 1908); «Śląsk» (Letzner 1844, Bach 1849, Gutfleisch 1859, Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Zimmermann 1920, Gschwendtner 1936, Kinel 1949, Podgórniak 1960, Zebe G. 1852, Weigel 1806, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1908)