Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Orthocerus crassicornis (Erichson, 1845)
Opis w KFP:
[tom 13]
Gatunek Ograniczony według obecnych danych do wschodniej i południowo-wschodniej części Europy, a najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Moskwa i Kijów. Inne dane o rozmieszczeniu w Europie Zachodniej (Portugalia, południowa Francja i Szwajcaria) są wątpliwe i wymagają potwierdzenia. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony; dane sprzed przeszło stu lat, o występowaniu w Cieszynie, Galicji i na Śląsku nie znalazły później potwierdzenia. Bionomia i wymagania środowiskowe słabo poznane. Znajdowano go pod mchem i porostami oraz pod kamieniami na miejscach słabo porośniętych roślinnością.
[tom 22]
Gatunek opisany z Austrii, rozmieszczony głównie w Europie Środkowej (Niemcy, Polska, Czechy, Morawy i Słowacja), ponadto wykazany z Moskwy i Kijowa. Należy do wielkich rzadkości faunistycznych, w niektórych krajach nie stwierdzony od kilkudziesięciu lat. Z Polski notowany przed przeszło stu laty z Cieszyna i ogólnikowo ze Śląska, co było powodem nie zaliczenia go do fauny krajowej. Złowione w 1971 r. cztery okazy w Bielsku Podlaskim, w pułapki Barbera na uprawie sosnowej upoważniają do uznania informacji o jego występowaniu w Cieszynie. Gatunek kserotermofilny; występujący na suchych murawach, pastwiskach, piaszczystych miejscach ruderalnych, wśród mchów, pod porostami i kamieniami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961, Dajoz 1977); «Śląsk» (Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Horion 1961); «Galicja» (Kotula 1872, Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1915); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); Podlasie: Bielsk Podlaski (Burakowski i Ślipiński 1986); Beskid Zachodni: Cieszyn (Burakowski i Ślipiński 1986)