Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrinus (Gyrinus) colymbus Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, środkowej (głównie w południowej części) oraz południowo-wschodniej Europie, wykazywany również z Azji Mniejszej. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany. Przed przeszło stu laty jakoby znaleziony w Szczecinie, wzmianka E. Suffriana o tym stanowisku oparta była prawdopodobnie na omyłkowym zaetykietowaniu. W zbiorach krajowych znajduje się tylko jeden okaz dowodowy znaleziony we Wrocławiu przez G. Polentza w r. 1942. Warunki ekologiczne słabo poznane, ogólnie wykazywany z wód słodkich i słonawych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.