Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticus tuberculatus (Germar, 1833)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Rozsiedlenie tego bardzo rzadkiego górskiego gatunku nie jest dostatecznie zbadane; wykazywano go z Polski, Słowacji, Banatu, Siedmiogrodu, Bułgarii i południowego obszaru europejskiej części ZSRR. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i Polsce opierały się na danych odnoszących się do stanowisk leżących obecnie poza granicami naszego kraju. Wymagania ekologiczne są poznane fragmentarycznie; na Słowacji chrząszcze poławiano na gnijącym drewnie pni buków i klonów, na starych hubach, pod mchem i w detrytusie, w Siedmiogrodzie zaś pod odstającą zmurszałą korą starych buków, dębów i jodeł.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: