Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrinus (Gyrinus) urinator Illiger, 1807b
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek obejmujący swym zasięgiem południową i zachodnią Europę oraz północną Afrykę. W środkowej Europie spotykany sporadycznie i pojedynczo, zdaje się, że nie tworzy on tu trwałych populacji. Dane o nielicznych stanowiskach w Polsce wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje zarówno w wodach słodkich jak i w słonawych, w czystych wodach drobnych zbiorników wodnych oraz spokojnych miejscach wolno płynących wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Szczecin (Kiesenwetter 1868, Seidlitz 1872, Seidlitz 1887b, Seidlitz 1888, Franck 1932b, Kinel 1949, Tranda 1969), Gryfice (Tranda 1969); Nizina Mazowiecka: Otwock (Hildt 1907), Wiązowna pow. Otwock (Hildt 1914), okolice Warszawy (Kinel 1949, Tranda 1969); Wyżyna Małopolska: Kuźnica pow. Pajęczno (Pawłowski L.K. 1970); Polska (Tranda 1964); «Pomorze» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Zaitzev 1907b, Jakobson 1908, Reitter 1908, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Burmeister 1939)