Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochthebius (Enicocerus) exsculptus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony głównie w zachodniej i południowej Europie oraz w górach i na pogórzach w środkowej Europie. W Polsce znany tylko z południowej części kraju. Występuje na piaszczystych lub kamienistych pobrzeżach potoków i strumieni, znajdowany również wśród mchu koło źródeł.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Nowy Kościół pow. Złotoryja (Kolbe W. 1911, Horion 1949); Górny Śląsk: Chełmek pow. Chrzanów (Hildt 1914); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1913, Gerhardt 1910, Horion 1949); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Wilke O.A. 1887, Gerhardt 1910, Horion 1949); Beskid Zachodni (Hildt 1914, Wanka 1915, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951); «Sudety» (Pax 1921)