Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochthebius (Enicocerus) gibbosus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej i środkowej Europie, sięgający na południe do Pirenejów oraz północnych części Włoch, Jugosławii i Rumunii. Występuje na pobrzeżach wód płynących głównie na pagórkowatych i górzystych obszarach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kaczynos pow. Malbork (Lentz 1871); Nizina Mazowiecka: Czarna Struga pow. Wołomin (Hildt 1914); Dolny Śląsk (Drescher 1928, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1885, Sokolowski E. 1900); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Wilke O.A. 1887); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Tatry (Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Północne» (Horion 1951); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Pax 1921); «Beskidy» (Roger 1856)