Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochthebius (Asiobates) dilatatus Stephens, 1829
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Słonolubny gatunek europejski, zasiedlający głównie wybrzeża Morza Północnego, Atlantyku i Morza Śródziemnego, podawany również z południowych wybrzeży Bałtyku, północnej Afryki oraz słonawisk śródlądowych wokół Morza Kaspijskiego. W Polsce dotąd nie znaleziony, ogólne dane A. Horiona (1951) o występowaniu na Pomorzu należy odnieść do stanowisk leżących na zachód od naszej granicy.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Pomorze» (Horion 1951)