Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochthebius (Hymenodes) sidanus
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Rzadko spotykany gatunek, obejmujący swym zasięgiem południową Europę oraz południową część środkowej Europy. Z Polski wykazane tylko z jednego stanowiska dwa okazy, będące podstawą opisu gatunku. Warunki ekologiczne słabo zbadane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Kłodzko (d'Orchymont 1942b, Horion 1949); «Śląsk» (Horion 1951)

Uwagi:
Sudety Wschodnie: — locus typicus! dla Ochthebius sidanus d’ORCHYMONT