Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochthebius (Ochthebius) marinus (Paykull, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Słonolubny gatunek europejski, rozprzestrzeniony wzdłuż wybrzeży morskich oraz sporadycznie spotykany na słonawiskach śródlądowych w całej Europie, a bardzo rzadko na miejscach nie wykazujących widocznego zasolenia. Występowanie na nielicznych stanowiskach w Polsce wymaga potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż wykazywany u nas na podstawie dawnych doniesień, niektórych sprzed przeszło stu laty.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lengerken 1929); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ciechocinek pow. Aleksandrów Kujawski (Hildt 1914); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Gerhardt 1910b, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Horion 1949, Kolbe W. 1914, Gerhardt 1867b); Wzgórza Trzebnickie: Trzebnica (Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1920); Bieszczady: Czarna pow. Ustrzyki Dolne (Nowicki M. 1858); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze Zachodnie» (Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)