Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hydraena (Hydraena) britteni Joy, 1907
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i północnej Europie, w Fennoskandii dociera do skrajnej północy. Dokładne rozmieszczenie zarówno ogólne, jak i w Polsce słabo poznane z uwagi na duże podobieństwo omawianego gatunku do Hydraena (Hydraena) riparia KUG., co może być przyczyną błędnych oznaczeń. Warunki ekologiczne słabo zbadane, w Polsce poławiany w okolicach Cieszyna (Wanka 1927) na bardzo wilgotnych albo szlamiastych miejscach w wysychającym rowie, gdzie w dużej liczbie osobników wysiewany był z butwiejących liści.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Kniephof 1935k, Horion 1949); Pojezierze Pomorskie: Szczecin, Goleniów pow. Nowogard (Kleine 1940, Horion 1949); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żary (Wagner H. 1941); Dolny Śląsk: koło Pątnowa Legnickiego w Poniku, dopływie Nysy Kłodzkiej (Scholz R. 1927d, Horion 1949); Sudety Wschodnie (Tomaszewski 1932); Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Cieszyn, Strumień pow, Cieszyn (Wanka 1927); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Scholz R. 1925h, Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1928, Horion 1935, Horion 1951, Polentz 1939b)