Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hydraena (Hydraena) morio Kiesenwetter, 1849
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek obejmujący swym zasięgiem tereny górzyste głównie w południowej i wschodniej Europie, notowany również z nielicznych stanowisk w południowo-wschodniej części środkowej Europy. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Omyłkowo wykazany przez FR. Fejfera (1924) z rzeki Szum na nizinie Sandomierskiej, odnośny okaz dowodowy należy do Hydraena (Hydraena) riparia Kugel. (K. Galewski*). Podany ze Śląska przez Ganglbauera. Wiadomość tę powtarzali inni autorzy, jedynie A. Horion (1949, 1951) wątpi o występowaniu omawianego gatunku na tym obszarze.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk»: — bez miejscowości (Ganglbauer 1904, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Tenenbaum 1923); «Sudety»: — bez stanowisk (Knisch 1924, Winkler A. 1925)