Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Hydraena (Haenydra) dentipes saga
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Górski gatunek europejski występujący w trzech znanych podgatunkach. Omawiany podgatunek poza Polską rozmieszczony w Austrii, Czechosłowacji i całym łuku karpackim. Drugi podgatunek występuje głównie w Alpach, a podgatunek nominatywny w Pirenejach i północnej części Hiszpanii i Włoch. W Polsce rzadko znajdowany, wykazany jedynie z Sudetów i Bieszczadów, wobec czego wymaga dalszych badań zwłaszcza w Beskidach i Tatrach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: