Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hydraena (Haenydra) truncata Rey, 1885
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek zasiedlający głównie zachodnią część Europy Środkowej, na zachód sięgający do Pirenejów, wykazywany nadto z północnych Włoch. Dotychczas nie był zaliczany do fauny Polski. Stosunkowo niedawno notowany z trzech krain południowych. Żyje w wodach płynących; zwłaszcza w środowisku prądowym górskich potoków, strumieni, źródeł i ich rozlewisk. Spotykany również pod kamieniami i w detrytusie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców, w Prądniku, Dolina Sąspowska (Pawłowski J. i in. 1994); Beskid Zachodni: Witanowice (Ieniştea 1991); Bieszczady: Rabiański potok koło Bystrego, potok Mchawa koło Mchawy (Biesiadka 1978, Galewski 1990c); «Beskidy»: — bez stanowisk (Horion 1935)