Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Limnebius (Limnebius) crinifer (Rey, 1885)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej Europie, nadto znany z południowej Szwecji oraz jednej prowincji Finlandii. W Polsce rzadko spotykany. Występuje w wodach stojących, zwłaszcza w bajorkach i kałużach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: — bez miejscowości (Arnold 1935b); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Gerhardt 1866, Gerhardt 1867); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolica Krakowa (Łomnicki M.A. 1904); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910, Gerhardt 1867); Beskid Zachodni: Babia Góra w dolinie Skawicy (Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Jakobson 1913, Kuhnt 1912)