Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Limnebius (Limnebius) papposus Mulsant, 1844
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej Europie oraz południowej części północnej Europy, notowany też z Kaukazu i Azji Mniejszej. Choć powszechnie uważany za najpospolitszy gatunek omawianego rodzaju, z Polski stosunkowo rzadko wykazywany. Wzmianka G. Seidlitza (1888) o występowaniu w „Prusach Wschodnich" odnosi się do okolic Królewca (RFSRR). Występuje głównie na terenach nizinnych i pagórkowatych, gdzie był poławiany w strefie przybrzeżnej różnego rodzaju wód stojących.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie pow. Słupsk, Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wąsosz pow. Góra (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910), Kalinowiec pow. Aleksandrów Kujawski (Hildt 1914, Arnold 1935b); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1897, Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1879, Gerhardt 1910, Drescher 1928); Górny Śląsk: Racibórz (Letzner 1885, Letzner 1871, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Kolbe W. 1892, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1885, Letzner 1871, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: dolina Skawicy pod Babią Górą (Pawłowski J. 1967), Zubrzyca Górna pow. Nowy Targ (Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1913); «Śląsk» (Letzner 1866, Gerhardt 1867, Kuhnt 1912, Horion 1949); «Sudety» (Pax 1921); «Beskidy» (Reitter 1870)