Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Limnebius (Limnebius) stagnalis (Guillebeau, 1890)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek znany z południowej i wschodniej Europy, wykazywany też z Kaukazu. W Polsce nie występuje, nie notowany z krajów sąsiednich. Wzmianki o występowaniu omawianego gatunku u nas wynikały prawdopodobnie z błędnego oznaczenia bądź Limnebius (Limnebius) furcatus Baudi, bądź Limnebius (Limnebius) nitidus (Marsh.). O występowaniu na Śląsku wątpią A. Horion (1935, 1951) i K. Koch (1957). Wymagania ekologiczne nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: — bez miejscowości w pow. Zamość (Tenenbaum 1918); «Śląsk» (Ganglbauer 1904, Zaitzev 1908b, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913, Knisch 1924, Winkler A. 1925); «Beskidy»: — bez stanowisk (Horion 1949)