Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Kyphohelophorus) tuberculatus Gyllenhal, 1808
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Torfowiskowy gatunek rozprzestrzeniony głównie w północnej Europie, w środkowej Europie znany z nielicznych stanowisk, poza tym wykazywany z Syberii i Ameryki Północnej. W Polsce rzadko notowany. Zbadanie rozmieszczenia omawianego gatunku u nas jest ważne, gdyż przez nasz kraj prawdopodobnie przebiega jego południowa granica zasięgu. Występuje na terenach nizinnych i podgórskich, w płytkich zbiornikach na torfowiskach, nieraz spotykany w ich otoczeniu w wilgotnej glebie, nad morzem pod butwiejącymi morszczynami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 4 Pobrzeże Bałtyku Dohrn 1858, Lentz 1879, Helm 1880, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Horion 1949
KFP 4 Pojezierze Mazurskie Zalewo pow. Morąg Czwalina 1885
KFP 4 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Polentz 1932, Horion 1949
KFP 4 Nizina Mazowiecka Warszawa i okolice Hildt 1907, Hildt 1914
KFP 4 Dolny Śląsk Letzner 1873, Letzner 1876, Letzner 1885, Kolbe W. 1908, Gerhardt 1910, Horion 1949
KFP 4 Górny Śląsk Chełmek pow. Chrzanów Hildt 1914
KFP 4 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949
KFP 4 «Pomorze» Horion 1951
KFP 4 «Prusy» Siebold 1847, Bach 1851, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Pfeil 1857, Redtenbacher L. 1858, Gutfleisch 1859, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Horion 1951
KFP 4 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1888, Kuwert 1890c, Schilsky 1888
KFP 4 «Śląsk» Ganglbauer 1904, Zaitzev 1908b, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Knisch 1924, Horion 1951
KFP 4 «Galicja» Jakobson 1913, Knisch 1924, Horion 1949
KFP 4 «Galicja Północna» Ganglbauer 1904