Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Atractohelophorus) brevitarsis (Kuwert, 1890)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Wysokogórski gatunek o ograniczonym zasięgu występowania do południowo-wschodniej części środkowej Europy, na południe sięga do Alp Transylwańskich. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany. Dotychczas znany tylko z trzech okazów znalezionych przez Sz. Tenenbauma (1931) na trasie Hala Gąsienicowa — droga na Liljowe. Występowanie u nas winno być potwierdzone nowszymi materiałami. Wzmianka G. G. Jakobsona (1913) o występowaniu w „Galicji" nie odnosi się do naszego terenu, gdyż była oparta na danych odnoszących się do Czarnohory (Ukraińska SRR).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: