Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cicones variegatus (Hellwig, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej Europie, docierający na północ do południowych części Anglii i Szwecji, notowany również z Algierii; wszędzie poławiany rzadko i sporadycznie, niekiedy tylko w miejscu pojawu występujący liczniej. W Polsce chrząszcz rzadkie znany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach, tylko na Śląsku Górnym częściej spotykany. Zamieszkuje lasy liściaste na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Występuje pod korą i w zmurszałym drewnie pieńków i pni dębów, buków i klonów pokrytych grzybnią workowców (Ascomycetes), głównie przez Ustulina maxima (Hall.) i Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et de Not.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje (Habelmann 1854), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Górny Śląsk: Murów woj. Opole (Kolbe W. 1928, Nowotny 1930f), Murcki koło Katowic, Zawadzkie (Nowotny 1930f, Nowotny i Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Wola Justowska (Rybiński 1897), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Beskid Zachodni: Żegiestów (Lazarko 1963); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)