Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Atractohelophorus) glacialis Villa A. et Villa J.B., 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek europejski, reprezentujący borealno-alpejski typ rozprzestrzenienia. Wykazywany z wyższych partii górskich całej Europy, w Fennoskandii docierający do skrajnych, północnych prowincji (nie znany z południowej Szwecji). W Polsce bardzo rzadko poławiany. Z Sudetów wykazany jedynie na podstawie okazów złowionych przed stu laty. O obecnym występowaniu w Sudetach i w ogóle na Śląsku wątpi A. Horion (1949, 1951). Z Babiej Góry omyłkowo notowany przez St. Stobieckiego (1883), odnośny okaz dowodowy należał do innego gatunku (Holdhaus u Lindrotha 1939), jednak z tego samego terenu ponownie wykazany na podstawie materiałów zebranych przez J. Pawłowskiego (1963b, 1967). Poławiany głównie w wodach stojących w strefie kosodrzewiny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.