Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Atractohelophorus) nivalis (Giraud, 1852)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek żyjący w wyższych partiach górskich środkowej Europy (Alpy, Sudety, Karpaty). Wiadomości o występowaniu w Sudetach oparte są na okazach znalezionych przed około stu laty. Obecne występowanie w naszym kraju wymaga dokładnych badań terenowych. Ze Śląska, bez określenia miejscowości, wykazywany przez wielu autorów, wzmianki te mogą się tymczasem odnosić tylko do Sudetów. Rozmieszczenie na Śląsku zaopatruje znakiem zapytania A. Knisch (1924). Znajdowany zwykle w strefie subalpejskiej i alpejskiej w kałużach i rozlewiskach powstałych z płatów topniejącego śniegu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: