Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Elophorus) croaticus (Kuwert, 1886e)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowo-wschodniej i środkowej Europie. U nas znany jedynie ze Śląska Dolnego. Wzmianki o występowaniu w Beskidach oparte na danych odnoszących się do terenu leżącego na południe od naszej granicy. Możliwe, że występuje również u nas w Beskidach, gdyż wykazany ze Słowacji i Moraw. Zbadanie rozmieszczenia u nas jest ważne, gdyż przez nasz kraj przebiega północna granica zasięgu omawianego gatunku. Warunki ekologiczne słabo poznane, poławiany nad wodami pod wilgotnymi liśćmi oraz pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.