Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Elophorus (Elophorus) croaticus (Kuwert, 1886e)
Opis w KFP:
[tom 04]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowo-wschodniej i środkowej Europie. U nas znany jedynie ze Śląska Dolnego. Wzmianki o występowaniu w Beskidach oparte na danych odnoszących się do terenu leżącego na południe od naszej granicy. Możliwe, że występuje również u nas w Beskidach, gdyż wykazany ze Słowacji i Moraw. Zbadanie rozmieszczenia u nas jest ważne, gdyż przez nasz kraj przebiega północna granica zasięgu omawianego gatunku. Warunki ekologiczne słabo poznane, poławiany nad wodami pod wilgotnymi liśćmi oraz pod napływkami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.