Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Elophorus) dorsalis (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek obejmuje swym zasięgiem zachodnią i środkową Europę. W Polsce rzadko i sporadycznie znajdowany. Występuje zazwyczaj w zarośniętych, małych zbiornikach wodnych o gliniastym dnie, w kałużach podeszczowych, koleinach na drogach leśnych, nad morzem spotykany pod wyrzuconymi na brzeg morszczynami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Leder 1872, Weise J. 1872); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907, Hildt 1914); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1870d, Letzner 1871, Leder 1872); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa i okolice (Lgocki 1908); Roztocze: Rogóźno pow. Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Sudety Zachodnie (Horion 1949); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilsky 1888, Jakobson 1913, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1913)