Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Elophorus) lapponicus (Thomson, 1853)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Rozmieszczenie tego gatunku nie jest dobrze poznane, gdyż był on do niedawna mylony z Elophorus (Elophorus) griseus Herbst lub Elophorus (Elophorus) granularis (L.). Znany dotychczas z licznych prowincji Finlandii i Szwecji, gdzie częściej wykazywany na północy, nadto notowany z Norwegii, ale tylko z jednej prowincji, leżącej poza kołem podbiegunowym. Z uwagi na ogólne rozmieszczenie, występowanie na Śląsku Dolnym wątpliwe, wzmianka K. Letznera sprzed przeszło stu laty nie była potwierdzona w następnych publikacjach przez żadnego z badaczy. Wykazany ogólnikowo z byłych Prus. Istnieje więc możliwość występowania omawianego gatunku u nas w północno-wschodniej części kraju, zwłaszcza w Puszczy Białowieskiej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1870d); «Prusy» (Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Kuwert 1890c, Schilsky 1909)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowisko wątpliwe