Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Elophorus) laticollis (Thomson, 1853)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony w północnej i wschodniej Europie oraz w północnej części środkowej Europy. W Finlandii i Szwecji dociera do koła podbiegunowego, ale w Norwegii znany tylko z południa. W Polsce rzadko notowany. Wiadomość o występowaniu na Śląsku Dolnym, w Sudetach oraz Pojezierzu Pomorskim oparte są na okazach znalezionych przed około stu laty, wzmianki te były następnie powtarzane przez innych autorów. Pod Krakowem, na początku bieżącego stulecia znaleziony nad Wisłą pod napływkami. Obecnie występowanie w naszym kraju wymaga potwierdzenia nowymi materiałami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Pogorzała Wieś pow. Malbork (Lentz 1886, Horion 1949); Dolny Śląsk: Bystrzyca koło Świdnicy (Letzner 1870d, Horion 1949); Górny Śląsk (Horion 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Dębniki pod Krakowem (Rybiński 1903); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1885, Letzner 1885d, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1885, Gerhardt 1910); Polska (Knisch 1924, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Śląsk» (Reitter 1909, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951); «Galicja» (Ganglbauer 1904, Zaitzev 1908b)